Aktualności Działalność Ludzie i Ekologia Kontakt Atut
IMG1_bw.jpeg IMG2_bw.jpeg IMG3_bw.jpeg IMG4_bw.jpeg IMG5_bw.jpeg IMG6_bw.jpeg IMG7_bw.jpeg
Szukaj na stronie

Kontakt z nami:
Tel. 061-4444-580
Fax. 061 4444-589
e-mail:

O spółce

„ATUT” – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała 18.10.1990
Zgodnie ze Statutem:


§ 3
Siedzibą Spółki jest miasto Rakoniewice.

§ 4
Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz inne państwa.

§ 5
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1)    Wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD 70.20. Z
2)    Sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności napojów i wyrobów tytoniowych PKD 52.11. Z
3)    Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych PKD 51.51. Z
4)    Sprzedaż detaliczna paliw PKD 50.50. Z
5)    Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych PKD 52.25. Z
6)    Pozostała sprzedaż detaliczna w pozostałych nie wyspecjalizowanych sklepach PKD 51.65. Z
7)    Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne PKD 5530

§ 7
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 222.000,00 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące) złotych i dzieli się na 444 (czterysta czterdzieści cztery) równe i niepodzielne udziały po 500,00 (pięćset) złotych każdy.

§ 15
Organami spółki są:
1)    Zgromadzenie Wspólników,
2)    Rada Nadzorcza,
3)    Zarząd.