Aktualności Działalność Ludzie i Ekologia Kontakt Atut
IMG1_bw.jpeg IMG2_bw.jpeg IMG3_bw.jpeg IMG4_bw.jpeg IMG5_bw.jpeg IMG6_bw.jpeg IMG7_bw.jpeg
Szukaj na stronie

Kontakt z nami:
Tel. 061-4444-580
Fax. 061 4444-589
e-mail:

Rada Nadzorcza

Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej zgodnie § 43 statutu Spółki ATUT należy:

 1. badanie bilansu oraz rachunku Zyków i strat

   
 2. badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat

   
 3. składanie Zgromadzeniu Wspólników dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników badań wymienionych w pkt. 1 i 2

   
 4. w celu wykonania powyższych zadań Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań, wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawozdań, ksiąg i dokumentów,

   
 5. reprezentowanie Spółki w umowach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu tudzież w sporach z nimi,

   
 6. powoływanie i odwoływanie Zarządu.

   
 7. Sprawy nie unormowane w pkt. poprzedzających należą do kompetencji Zarządu.

 

Skład Rady Nadzorczej:

 • Przewodniczący: Kazimierz Marciniak

 • Zastępca Przewodniczącego:  Zygmunt Maśnica

   
 • Sekretarz: Elżbieta Czechmanowska Matysiak

   
 • Członek: Marian Chałupniczak

   
 • Członek: Ewa Wilk