Aktualności Działalność Ludzie i Ekologia Kontakt Atut
IMG1_bw.jpeg IMG2_bw.jpeg IMG3_bw.jpeg IMG4_bw.jpeg IMG5_bw.jpeg IMG6_bw.jpeg IMG7_bw.jpeg
Szukaj na stronie

Kontakt z nami:
Tel. 061-4444-580
Fax. 061 4444-589
e-mail:

RODO

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO, pragniemy Państwa poinformować, iż:

Administratorem danych osobowych jest:

ATUT Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Spółka z o.o.
Ul. Starowolsztyńska 4B, 62-067 Rakoniewice, tel. 61 44 44 580, e-mail:
atutrakoniewice@wp.pl

 

Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować przy pomocy adresu
e-mail: .

 

Cele przetwarzania danych osobowych:

  1. Rekrutacja i zatrudnienie pracowników, stażystów oraz praktykantów. Przyznawanie świadczeń socjalnych.
  2. Delegowanie pracowników do firm współpracujących z administratorem danych osobowych.
  3. Współpraca z firmami zewnętrznymi, z którymi administrator prowadzi relacje biznesowe.
  4. Outsourcing pracowniczy świadczony na rzecz administratora danych osobowych.  
  5. Nadzorowanie ruchu osobowego na terenie obiektów.  
  6. Rozpatrzenie reklamacji.

 

Przetwarzamy dane osobowe w oparciu o niniejsze podstawy prawne: zgoda podmiotu danych, kodeks pracy, umowy zawarte pomiędzy firmami, przepisy prawa krajowego i unijnego w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych. W szczególnych przypadkach (windykacja, monitorowanie ruchu na terenie obiektu) podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych osobowych (art.6 ust.1 lit. f RODO).

 

Podanie informacji na swój temat jest koniecznym wymogiem do zawarcia z nami umowy i potrzeb związanych z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi. Niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy.  

 

Odbiorcami danych osobowych są:  

  1. Właściwe podmioty administracji publicznej i samorządowej.  
  2. Firmy świadczące usługi, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, szkoleń, finansowe, ubezpieczenia, serwisu urządzeń.  
  3. Podmioty wykonujące usługi audytu.  

 

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Dane kadrowe oraz BHP są przechowywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Dokumenty typu CV przechowywane są przez okres rekrutacji. Pozostałe informacje zgodnie z wewnętrzną instrukcją przechowywania dokumentów i zapisów, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne.  

 

Osoby podające naszej firmie swoje dane osobowe mają prawo do: wglądu, przeniesienia, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdej chwili, tak łatwo, jak zgoda ta została udzielona. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony naszej firmy, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego lub do jego następcy prawnego po 25 maja 2018 roku. Aktualny adres organu nadzorczego to:  

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Nasza spółka nie profiluje danych osobowych. Jeśli w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby pojawi się inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane przetworzyć. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszar EOG.